Jupiterweg 21J-2 8938 AD Leeuwarden tel: +31 (0)6 199 53 871

BEDRIJFS INFO

Technisch Adviesburo IJNTEC is in 2010 door vraag vanuit de markt naar minder theoretische, echter meer praktische oplossingen.
Door het toepassen van een praktijkgerichte werkmethodiek kunnen wij gericht de werkzaamheden voor onze opdrachtgevers uitvoeren.
Korte lijnen en duidelijke afstemming gerelateerd aan de vraag en de wens van de opdrachtgever met toepassing van onze werkmethodiek, zorgen ervoor dat de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de vraag van onze opdrachtgevers.


IJNTEC is een multidisciplinair technisch adviesbureau en werkt onafhankelijk voor diverse opdrachtgevers.
(o.a. gemeenten, woningstichtingen, vastgoed ontwikkelaars, architekten, installateurs).
Elke opdrachtgever is uniek en vergt een specifieke manier van werken. Door onze flexibele manier van werken met korte directe lijnen stelt dit ons in staat de vraag vanuit de opdrachtgever als maatwerk te kunnen uitvoeren.
Door als gelijkwaardige partij naast de opdrachgever en de uitvoering mee te werken is er meer efficentie in de uit te voeren werkzaamheden.
Ook tijdens de uitvoeringsfase prefareren wij zoveel mogelijk actief betrokken te bij het project.
De betrokken partijen kunnen hier veel voordeel uit halen, met als resultaat dat projecten binnen het gestelde tijdsbestek en binnen budget kunnen worden uitgevoerd naar tevredenheid van alle betrokkenen.
Ons motto is dan ook: Betrokken van start tot na de oplevering, met als doel, het gevraagde resultaat behalen.
Wij werken zowel met traditionele ontwerptools voor HVAC en Electro (Autocad, Techline 3D, Bink) als met het innovatieve (Revit, Flexiline).

J. (Jouke) P.J. IJnema

Adviseur installaties
mob: +31 (0)6 199 53 871
mail: jynema@ijntec.nl