LOGO 3D IJNTEC

Advies & Consultancy
in gebouw gebonden installaties


bedrijfsinfo

Technisch Adviesburo IJNTEC is in 2010 door vraag vanuit de markt naar minder theoretische, echter meer praktische oplossingen. Door het toepassen van een praktijkgerichte werkmethodiek kunnen wij gericht de werkzaamheden voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Korte lijnen en duidelijke afstemming gerelateerd aan de vraag en de wens van de opdrachtgever met toepassing van onze werkmethodiek, zorgen ervoor dat de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de vraag van onze opdrachtgevers.  

IJNTEC is een multidisciplinair technisch adviesbureau en werkt onafhankelijk voor diverse opdrachtgevers (o.a. gemeenten, woningstichtingen, vastgoed ontwikkelaars, architekten, installateurs). Elke opdrachtgever is uniek en vergt een specifieke manier van werken. Door onze flexibele manier van werken met korte directe lijnen stelt dit ons in staat de vraag vanuit de opdrachtgever als maatwerk te kunnen uitvoeren. Door als gelijkwaardige partij naast de opdrachgever en de uitvoering mee te werken is er meer efficentie in de uit te voeren werkzaamheden. Ook tijdens de uitvoeringsfase zijn wij zoveel mogelijk actief betrokken bij het project. De betrokken partijen kunnen hier voordeel uit halen met als resultaat dat projecten meestal binnen het gestelde tijdsbestek klaar zijn en binnen budget worden uitgevoerd. Ons motto is dan ook: Betrokken van start tot na de oplevering, met als doel, het gevraagde resultaat behalen.  Wij werken zowel met traditionele ontwerptools (Autocad, Techline 3D, Bink) als met het innovatieve BIM (Revit, Flexiline).

PORTFOLIO - REFERENTIE

Click here


team

CEO
J. (Jouke) P.J. IJnema

Adviseur installaties
Mob: +31 (0)6 199 53 871
Mail: jynema@ijntec.nl

Met meer dan 2 decinnia ervaring in de installatie branche kunnen wij stellen een goed inzicht te hebben verkregen in oplossing gerichte toepassing  van gebouwgebonden installaties. Deze ervaring is opgedaan bij gerenomeerde bedrijven (o.a. Homij, Unica, Bamtechniek, Lodema ). Werkzaam in woningbouw, utiliteit, gezondheidszorg en industrie met werkzaamheden uitlopend van ontwerper tot projectleider.
Door vele processen binnen de branche in de praktijk te hebben doorgelopen is er een ruime ervaring op verschillende werkgebieden aanwezig. Dit wordt alles ingezet om voor de opdrachtgever zodat er optimaal uitvoering plaatsvind voor de opdrachtgever.

Door samen te werken met zorgvuldig gekozen partners kunnen wij tevens expertise aanbieden welke niet binnen de organisatie aanwezig is maar wel benodigd is om een totaal concept te kunnen aanbieden (b.v. EPA en EPU, legionella beheer, constructie berekeningen). Het ontzorgen van onze opdrachtgevers en het realiseren van deugdelijk werkende installaties is dan ook onze eerste prioriteit.

     


DIENSTEN
  

ADVIES

In het advies & consultie traject kunnen wij de opdrachtgever begeleiden en ondersteunen in o.a. de volgende zaken :

 - Advies voor gebouwgebonden installaties

 - Het opstellen van PVE of PVA

 - Trouble shooting

 - Klimaat en/of installatie inspecties

 - Projectbegeleiding en directievoering

 - Verduurzaming van bestaande en nieuwe installaties

 - Implementatie verduurzaming

                                                                                                         (Lees meer)

ONDERSTEUNING

Als ondersteuning kunnen wij voor onze opdrachtgevers in opdracht de onderstaande diensten uitvoeren:

- Calculatie ( Elektra en HVAC installaties)
- Ramingen voor renovatie en nieuwbouw
- Meerjaren begrotingen (Nieuwbouw en onderhoud)
- Engeneering (transmissie en HVAC berekeningen)         
- Tekenwerk digitaal in 2 & 3D (CAD formaat)         
- Revit modelering (Lod 100 t/m 500)                      
- Bim ondersteuning
- Inregelen water en lucht installaties

                                                                                                                 (Lees meer)                        
Contact & adresgegevens


Bezoekadres (Alleen op afspraak):                                         
Apolloweg 1M
8938 AT Leeuwarden
Nederland (FR)

Telephone: +31 (0)58 289 52 13
 Mobile: +31 (0)6 199 53 871
 E-mail: info@ijntec.nl

 Administratie:
 t.a.v. E. Wijtsma
 De Finne 5
 9089 CA  Wytgaard
 Nederland (FR)
 E-mail: administratie@ijntec.nl

 KvK: 50293389 0000
 BTW nr: NL102181147B02
 Voorwaarden en tarieven    [download]
 Alg. leveringsvoorwaarden  [download]